Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Se hvem som sidder i bestyrelsen for Erslev Skole og referater fra møder mv.

Indhold

  Skolebestyrelse

  Skolen har en bestyrelse med forældrevalgte medlemmer sådan som folkeskoleloven fastsætter det.

  Bestyrelsen lægger de overordnede rammer for skolens drift og udvikling, træffer overordnede beslutninger om budget- og regnskabsforhold og fastsætter principper for mange vigtige pædagogiske, planlægningsmæssige og økonomiske forhold af betydning for skolens hverdag.

  Bestyrelsen medvirker ved ansættelse af pædagogisk personale i faste stillinger.

  Der holdes bestyrelsesmøde cirka hver anden måned, og referater fra møderne kan findes længere nede på siden.

  Forældre er altid velkomne til at henvende sig til bestyrelsens medlemmer – eksempelvis med forslag til punkter på bestyrelsens dagsorden.

  Medlemmerne til skolebestyrelsen vælges for fire år ad gangen.

  Referater