Gå til hovedindhold

Det daglige

Undervisningen er omfattet af folkeskolens bestemmelser om fag og emner men tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle niveau og kunnen - og ikke i de enkelte fag.

Indhold

  Børn og unge med autisme har brug for overskuelighed, forudsigelighed, tydelighed, gentagelser og visualisering. Derfor er dagligdagens struktur præget af forudsigelighed og en velkendt dagsrytme med de samme faste voksne tilknyttet.

  Erslev skole tilbyder undervisning, der tager afsæt i elevernes særlige styrker, og som kompenserer for deres særlige vanskeligheder. Vi tilbyder en undervisning, som er tydelig og overskuelig for eleverne, hvor de møder, engagerede, motiverede og professionelle voksne. Gennem mødet med en specialpædagogisk tilgang og individualiseret undervisning lykkes det for nogle elever, at gå op til folkeskolens afsluttende prøver i et eller flere fag.  

  Undervisningen foregår enten individuelt, i små grupper eller som klasseundervisning tilpasset den enkelte elevs niveau. Undervisningen kan foregå på hold af forskellig størrelse. Undervisningen er detailplanlagt med visualiserede skemaer for den enkelte elev.

   

  Skole/hjem-samarbejde:

  På Erslev Skole er et godt skole/hjem-samarbejde en helt nødvendig forudsætning for, at indsatsen for den enkelte elev bliver så god som muligt. 

  Forældrene inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats i forhold til eleven. Forældrenes viden om deres barns forudsætninger og behov er meget vigtige, og den viden indgår sammen med   medarbejdernes faglige viden og kvalifikationer i arbejdet med barnet eller den unge. 

  For at skabe sammenhæng og mening for eleven er det afgørende, at der er en fælles forståelse mellem skole og barn, for barnets eller den unges problemer. Der er forældremøder hvert halve år. Derudover kan forældrene altid få et møde om deres barn med kontaktpersonen og/eller skolens ledelse.

   

  Forældrenes rolle: 

  Forældrene inddrages altid, for uden deres støtte, opbakning, tillid og loyalitet er det meget svært at få arbejdet til at lykkes. Inddragelsen sker ved at vi informerer, udveksler erfaringer og holder samtale- nogle af dem sammen med eleven og andre alene med forældrene.