TRIVSELSUNDERSØGELSE 2019

3 elever 8 elever 6 elever 6 elever 11 elever
A B C D E
Er du glad for din skole? 5 3,38 4,17 4,33 4,64
Er du glad for dine lærere? 5 3,38 4,5 4,5 4,64
Hvor tit har du det godt med at tage i skole? 3,33 3 4,17 3,67 4,45
Hvor tit har du det godt med at se dine klassekammerater? 5 4 4,34 3,83 4,18
Synes du I har det godt sammen i jeres klasse? 4,33 3,38 4 3,67 4,36
Er du meget sammen med dine klassekammerater i fritiden? 1,33 2,38 2,2 2 1,1
Føler du dig tryg i klassen? 5 3,13 4 3,83 4,18
Hvordan synes du omgangstonen er på klassen? 4,33 3,13 3,67 3,16 3,18
I hvor høj grad vurderer du der er konflikter på skolen? 3 2,25 2,17 3,67 2,65
I hvor høj grad føler du, at konflikterne bliver løst? 5 2,75 4,83 4,67 4,27
Synes du, at der fra skolens side bliver gjort noget imod mobning? 5 3,5 4,83 3,5 4,55
Har du indenfor de sidste 2 måneder følt dig mobbet? 3,67 2,38 2 2,83 1,18
Har du indenfor de sidste 2 måneder følt dig mobbet af en lærer? 1,67 1,13 1 1,34 1,09
Hvor tilfreds er du samlet set med det sociale miljø på skolen? 5 3,5 4,17 3,83 3,91
Synes du stemningen i klassen er præget af god energi og interesse? 4,33 3,5 3,67 3 3,18